Digitalisering og effektivisering av innkjøpsfunksjonen

Velkommen til seminar hos Skye Consulting AS

 

Digitalisering og effektivisering av innkjøpsfunksjonen

 

The internet of things – Digitalisering av økonomien og Ariba

 

Tingenes internett er et begrep som brukes om utviklingen i retning av at stadig flere av de tingene vi omgir oss med i hverdagslivet blir knyttet til internett og settes i stand til å kommunisere i nettverk. Så også innen økonomien.

Ariba er et innkjøpsverktøy som ble grunnlagt med filosofien om å benytte internett for å forbedre og legge til rette for innkjøp, elektronisk handel og leverandørintegrasjon, og er i dag verdens ledende verktøy innen digitale anskaffelser.

Vil du vite mer om hvordan ARIBA samler leverandørhåndtering, risikoanalyse, sourcing, kontraktshåndtering,operasjonelt innkjøp, elektronisk fakturering og spendanalyse i en brukervennlig pakke med compliant workflow?

 

Skye vil dele erfaringer fra Norges første store implementering av Ariba.

Ulike moduler og produkter, implementeringsalternativer og portalløsninger innen SAP gir mange muligheter,men også utfordringer i forhold til hvilken IT-strategi man skal velge fremover.

Etter seminaret vil du stå bedre rustet til å effektivisere og samordne innkjøpsprosessene med forretningen.

 

Velkommen!

 

Tid: Torsdag 14.september 2017, kl.09.00 – kl.10.30

 

Sted: Ormerudveien 2 c, 1410 Kolbotn

 

Påmelding: Event@skye.no