325 000 mennesker dør som følger av hjertestans hvert eneste år i USA og i 95 % av tilfellene er pasienten død før helsepersonell ankommer. God hjerte-lunge-redning utført av sivile i samarbeid med en operatør fra nødsentralen er totalt avgjørende for livet til pasienten. Dette er en ekstremt krevende situasjon for begge parter og det krever trening for å kunne håndtere situasjonen best mulig.

Laerdal Medical AS er en verdensledende aktør innen trenings-, utdannings- og terapi-produkter for livreddende og medisinsk behandling. Laerdal Medical tok kontakt med Skye for å se på mulighetene for å bruke IBM Watson AI i denne sammenhengen, og dermed gjøre treningen både bedre og mer tilgjengelig. Målet med den nye løsningen var å automatisere treningen for operatører som tar imot medisinske nødsamtaler. Det alternative konseptet for å trene operatører var at en skuespiller «ringte» inn til operatøren og simulerte en reell case hvor skuespilleren var sammen med noen som fikk hjertestans. Hele casen ble overvåket av en instruktør som noterte ned hva som ble sagt og når de ulike aksjonene ble satt i gang.

Den nye løsningen automatiserer rollene til både instruktøren og skuespilleren ved å bruke de nyeste teknologiene innenfor AI og IBM Watson. Operatøren vil kunne logge seg på applikasjonen og motta et fullt automatisert nødanrop. Med hjelp av den nyeste AI-teknologien kan applikasjonen tolke hva operatøren sier og svare med en ferdig innspilt lydfil i retur. I tillegg er det tatt i bruk analyse-tjenester for å analysere hvordan operatøren snakket, om han/hun var stresset, rolig, glad eller sint. Hele samtalen blir logget og lagret i en database, slik at en instruktør kan gå inn i resultatene senere.

Løsningen er foreløpig implementert som et Proof of Concept ved å bruke IBM Watson-tjenester som Watson Speech-To-Text og Watson Conversation som ved hjelp av maskinlæring-teknikker er optimalisert for å forstå og tolke typiske nødanrop-samtaler.

Resultatet er en prototype som både Skye og Laerdal Medical er veldig fornøyd med. Konseptet vil potensielt kunne bidra til å effektivisere treningen, og dermed gjøre operatørene bedre i stand til å takle den stressede situasjonen på en kontrollert og rolig måte. Målet til slutt er å bidra til å redde enda flere liv.

[http://www.aed.com/blog/how-many-sudden-cardiac-arrest-deaths-are-there-each-year-in-the-united-states/]