IBM

Viktigheten av ressurseffektiv håndtering av eiendeler og andre ressurser samt styring av lagerbeholdning og arbeid, blir tydeligere i en verden hvor knytning mellom dette og de finansielle resultatene er tydelig. Det samme gjelder vedlikehold av produksjonsmidler hvor kostnaden dersom man opprettholder ineffektive og dyre prosesser, blir svært høy. Spørsmål rundt om man får mest mulig verdi ut av eiendelene, om vedlikeholdet korrekt og mest mulig effektivt og om man har korrekt og sanntids status på produksjonsmidlene, må besvares. Raskt og korrekt.

Skye har svært erfarne medarbeidere som har bred kompetanse på alle nivåer av IBM sin portefølje. Vi har erfaring fra rådgiving rundt valg av løsning, via implementering til prosessoptimalisering og bistår gjerne på alle nivåer i organisasjonen. Skye er svært fornøyd med sitt samarbeid med IBM og vil gjerne hjelpe deg videre mot, eller for å opprettholde, din suksess. Under kan du lese litt om et utvalg av produkter vi leverer fra den omfattende porteføljen IBM har.

For ytterligere informasjon, kontakt Lillian Jenssen Hjelmstad, lillian@skye.no, (+47) 415 03 857 for en spennende prat om muligheter.

Gå til IBM hjemmeside

WATSON IOT PLATFORM

Det finnes i dag et stort og ubrukt potensiale i de fleste organisasjoner, for å ta i bruk data og informasjon fra kilder som enheter og sensorer.

Det kan være en produksjonslinje, hvor målet er å optimalisere produksjon eller effektivisere og predikere vedlikehold.Det kan være å forbedre logistikk eller innkjøpsprosesser basert på riktig og oppdatert informasjon. Eller det kan være bedre innsikt og sanntidsinformasjon for å forbedre kundetilfredshet -og lojalitet.

Mulighetene er mange, og ved å ta i bruk Skye sin ekspertise innenfor dette området, hvor unik teknologi og bransjekunnskap blir koblet sammen med det beste og mest moderne av teknologi, vil din organisasjon stå bedre rustet til å møte konkurrenter og samarbeidspartnere i tiden som kommer.

Watson IoT platform fra IBM er markedsledende av denne type teknologi, og gjør det mulig for din organisasjon å ta bedre beslutninger basert på innsikt i tidligere ukjente datakilder og informasjon. Med IBM sin Watson IoT plattform er det på en enkel og rask måte mulig å samle inn å sikre data fra sensorer og enheter fra interne og eksterne kilder, utføre avansert analyse for mønstergjenkjenning og prediksjon, og få sanntids oppdatert informasjon og analyse for å ta bedre og raskere beslutninger.

Skye er klare til å hjelpe deg og din organisasjon for å utløse dette potensialet, hvor vi sammen kan gjøre din organisasjon til en datadrevet organisasjon, hvor nye forretningsmuligheter, bedre innsikt og automatiserte forretningsprosesser i hele organisasjonen, vil gi din organisasjon et konkurransefortrinn.

Ønsker du å få vite mer om teknologien som ligger bak disse unike mulighetene, kan du se mer her:

Skye sørger for at din organisasjon er rustet for morgendagens muligheter, så ta kontakt så hjelper vi deg videre, kontakt Lillian Jenssen Hjelmstad , (+47) 415 03 857