IBM

Viktigheten av ressurseffektiv håndtering av eiendeler og andre ressurser samt styring av lagerbeholdning og arbeid, blir tydeligere i en verden hvor knytning mellom dette og de finansielle resultatene er tydelig. Det samme gjelder vedlikehold av produksjonsmidler hvor kostnaden dersom man opprettholder ineffektive og dyre prosesser, blir svært høy. Spørsmål rundt om man får mest mulig verdi ut av eiendelene, om vedlikeholdet korrekt og mest mulig effektivt og om man har korrekt og sanntids status på produksjonsmidlene, må besvares. Raskt og korrekt.

Skye har svært erfarne medarbeidere som har bred kompetanse på alle nivåer av IBM sin portefølje. Vi har erfaring fra rådgiving rundt valg av løsning, via implementering til prosessoptimalisering og bistår gjerne på alle nivåer i organisasjonen. Skye er svært fornøyd med sitt samarbeid med IBM og vil gjerne hjelpe deg videre mot, eller for å opprettholde, din suksess. Under kan du lese litt om et utvalg av produkter vi leverer fra den omfattende porteføljen IBM har.

For ytterligere informasjon, kontakt Lillian Jenssen Hjelmstad, lillian@skye.no, (+47) 415 03 857 for en spennende prat om muligheter.

Gå til IBM hjemmeside

IBM WATSON

WATSON IOT PLATFORM

Det finnes i dag et stort og ubrukt potensiale i de fleste organisasjoner, for å ta i bruk data og informasjon fra kilder som enheter og sensorer.

Det kan være en produksjonslinje, hvor målet er å optimalisere produksjon eller effektivisere og predikere vedlikehold.Det kan være å forbedre logistikk eller innkjøpsprosesser basert på riktig og oppdatert informasjon. Eller det kan være bedre innsikt og sanntidsinformasjon for å forbedre kundetilfredshet -og lojalitet.

Mulighetene er mange, og ved å ta i bruk Skye sin ekspertise innenfor dette området, hvor unik teknologi og bransjekunnskap blir koblet sammen med det beste og mest moderne av teknologi, vil din organisasjon stå bedre rustet til å møte konkurrenter og samarbeidspartnere i tiden som kommer.

Watson IoT platform fra IBM er markedsledende av denne type teknologi, og gjør det mulig for din organisasjon å ta bedre beslutninger basert på innsikt i tidligere ukjente datakilder og informasjon. Med IBM sin Watson IoT plattform er det på en enkel og rask måte mulig å samle inn å sikre data fra sensorer og enheter fra interne og eksterne kilder, utføre avansert analyse for mønstergjenkjenning og prediksjon, og få sanntids oppdatert informasjon og analyse for å ta bedre og raskere beslutninger.

Skye er klare til å hjelpe deg og din organisasjon for å utløse dette potensialet, hvor vi sammen kan gjøre din organisasjon til en datadrevet organisasjon, hvor nye forretningsmuligheter, bedre innsikt og automatiserte forretningsprosesser i hele organisasjonen, vil gi din organisasjon et konkurransefortrinn.

Ønsker du å få vite mer om teknologien som ligger bak disse unike mulighetene, kan du se mer her:

Skye sørger for at din organisasjon er rustet for morgendagens muligheter, så ta kontakt så hjelper vi deg videre, kontakt Lillian Jenssen Hjelmstad , (+47) 415 03 857

IBM MAXIMO

IBM WATSON IOT FOR ASSET MANAGEMENT (IBM MAXIMO)​

IBM Watson IOT for Asset Management hjelper deg å gjøre smartere avgjørelser for dine eiendeler ved å kombinere verdensklassekraften i IBM Maximo programvare med IOT data og kognitiv databehandling

The Internet of Things (IOT) endrer fundamentalt måten som organisasjoner skaper verdi, konkurrerer og samarbeider med andre enheter. Ved å utvikle nye muligheter for innsikt, relevanse og konkurransefortrinn , endrer IOT måten forbrukerne opplever verden.

IBM® Maximo®, IBM Predictive Maintenance and Quality, and IBM Watson™ IoT Platform kan gi innsikt gjennom Internet of Things for fokus på vedlikeholdsressurser og oppnå best mulig verdi fra bedriftenes fysiske eiendeler.

IBM Maximo tilbyr spesialiserte løsninger for ulike typer bransjer og industrier og kan kjøres på mobile brukerflater. Felles for alle løsninger er at de er utviklet av profesjonelle for bruk på alle nivåer, og med proaktivitet i fokus.

Skye har god erfaring og kompetanse med å utnytte disse produktene fra IBM for å utvikleløsninger innen vedlikehold og drift basert på beste praksis.  Dette inkluderer også å utnytte IOT plattformen fra IBM til å ta vedlikehold og drift enda lenger med løsninger for prediktivt vedlikehold og analyseverktøy for å få full innsikt i tilstanden til dine eiendeler.

Skye hjelper deg nå dine mål, kontakt Lillian Jenssen Hjelmstad, (+47) 415 03 857

IBM BLUEMIX

BLUEMIX

Bluemix er en Platform-as-a-Service(PaaS), som er bygget på åpne standarder, og gir muligheten til få infrastruktur og applikasjoner som en tjeneste.

Det er i dagens digitale samfunn ekstremt viktig å ha skalerbare modeller og smidige prosesser, hvor tilgang til- og tilgjengeliggjøring av data og informasjon er vesentlig for å møte forventninger internt og eksternt til organisasjonen. Ved å benytte standardiserte løsninger og plattformer, vil man kunne utvikle verdiøkende tjenester på en smidig og kostnadseffektiv måte.
Bluemix en plattform og rammeverk som underbygger kravene om smidig utvikling i systemutviklingsprosjekter, hvor det er viktig at IT-infrastruktur og nettverksarkitektur støtter oppunder denne tilnærmingen. Dette vil gir store fordeler for organisasjoner og prosjekter hvor smidige forretningsmodeller og systemdesign blir viktigere og viktigere i en digital verden.

Bluemix har 3 ulike driftsformer, hvor man selv kan benytte den driftsformen som passer best med tanke på hvor dataene ligger lagret, hvordan det passer med dagens infrastruktur, og hvor fleksible man ønsker å være ved å benytte skybaserte tjenester. Uavhengig av driftsform, vil løsningene enkelt kunne flyttes mellom de ulike driftsformene.

1.     Bluemix Public Cloud

Alt kjøres som egne virtuelle miljøer i IBM sine datasenter, hvor hvert miljø er isolert og sikret gjennom underliggende arkitektur, bygd på åpen kildekode som Cloud Foundry.

2.     Bluemix Dedicated

I dette tilfellet vil man få tildelt egne fysiske servere, lagringsmedier og nettverksmiljø. Dette er tilgjengelig for kunder i Norge, hvor et slikt datasenter vil være tilgjengelig fysisk i Norge på Fet..

3.     Bluemix Local

IBM implementerer en instans av Bluemix i din infrastruktur, hvor alt oppdateres og forvaltes automatisk opp mot Bluemix Cloud plattformen, slik at man alltids er oppdatert med sikkerhet og andre oppdateringer som er vesentlig. Denne driften vil samkjøres med IT-drift lokalt i din organisasjon.

Skye hjelper deg nå dine mål, kontakt Lillian Jenssen Hjelmstad, (+47) 415 03 857

MOBILITET

Skye leverer mobile løsninger tilpasset dine behov og kostnadsrammer. Vårt fokus er å optimalisere arbeidsprosesser, effektivisere ressurser og å skape forretningsverdi for våre kunder.

Muligheten for effektive og intuitive brukeropplevelser øker, og fokuset til Skye er integrere informasjon og data på tvers av sensorer, enheter, tid og rom, for å skape en sømløs opplevelse for deg.

Det handler ikke om å tilgjengeliggjøre all informasjon, men det er å kunne tilby relevant informasjon slik at du skal kunne utføre det du ønsker, og i tillegg tilby den informasjonen som du ikke visste at du trengte å vite.

Det å tilgjengeliggjøre kun relevant informasjon basert på hvem du er, hva du skal gjøre, hvor du er, blandet med relevante sensor og fysisk eller elektronisk-informasjon. Stiller store krav til erfaring og bransjekjennsskap slik at de mobile løsningene fungerer optimalt, samtidig som de forbedrer kjernevirksomheten.

Skye har mer enn 15 års erfaring innenfor mobile løsninger, og ønsker å hjelpe din bedrift med å se hvilke muligheter som er tilgjengelig for din bedrift. Det handler om å spare tid og penger, og ikke minst å bruke tiden på det som er viktig; kjernevirksomheten i din bedrift.

RÅDGIVNING OG KONSULENTTJENESTER

Skye hjelper store norske bedrifter til å utnytte sitt potensiale innenfor mobilitet.
Enten ved å løse spesifikke utfordringer fra allerede kartlagte områder, eller ved å gjøre en strategisk analyse av hvilke systemer og arbeidsprosesser hvor en mobil løsning vil utgjøre en forskjell.

Vårt mål er å hjelpe våre kunder til å ta de rette systemvalg, prioritere, håndtere risiko og å gi kontroll på investeringer og løpende kostnader knyttet til mobilitet.
For å få til dette, må man se det store bildet, og forstå kundens behov.

Skye bruker standardmodeller for kartlegging, analyse og prosjekt-gjennomføring, slik at du vil ha forutsigbarhet til enhver tid.

PRODUKTER

–     MobileFirst Foundation fra IBM
–     SAP Mobile Platform
–     Fiori
–     Neptun Software

Skye hjelper deg nå dine mål, kontakt Lillian Jenssen Hjelmstad, (+47) 415 03 857