KOFAX

Kofax (Readsoft) tilbyr en komplett programvareløsning for automatisering av alle kritiske aktiviteter innen økonomi og deres verktøy for automatisering av økonomiprosesser håndterer hele, eller deler, av verdikjeden. Løsningene integreres med ditt ERP system – helt eller delvis. Enten det gjelder planlegging, implementering eller vedlikehold, har Kofax medarbeidere eller partnere over hele verden klar til å hjelpe, slik at du får størst utbytte av løsningene. Partnernettverket strekker seg over 70 land, slik at Kofax kan tilby lokal kompetanse og global ekspertise uansett hvor du befinner deg. Skye er eksperter på Readsoft løsningene og partner med Kofax og Lexmark.

For ytterligere informasjon, kontakt Vlad Stoian, vlad@skye.no, (+47) 41 25 00 95 for en spennende prat om muligheter.

GĂĄ til KOFAX hjemmeside

SAP AUTOMATION

SAP AUTOMATION

Lexmarks portefølje inneholder en rekke verktøy som hjelper bedrifter å ta ut gevinstene av sine investeringer i SAP ERP-systemer. Spesielt vil vi fremheve mulighetene for automatisering av arbeidsflyter, forbedret rapportering og optimalisering av prosesser.

Den SAP-dedikerte produktporteføljen er designet for å øke effektiviteten, nøyaktighet og redusere kostnadene i SAP-relaterte forretningsprosesser som eksempelvis purchase-to-pay og order-to-cash.

Skye sin ekspertise med verktøyene og medarbeidere med dybdekompetanse inne optimalisering av arbeidsflyter og prosesser, gjør oss til den perfekte samarbeidspartner for deg. Vi kan også forbedre sporbarhet i dine prosesser, forenkle godkjennings- og rapporteringsoppgaver og sette opp markedsledende systemer for fakturahåndtering.

Les mer om de markedsledende verktøyene ReadSoft Process Director, ReadSoft Work Cycle, ReadSoft Supplier Portal, ReadSoft Performance Analytics for SAP, ReadSoft Mobile Approval og ReadSoft EDI Cockpit.

DOCUMENT PROCESS

DOCUMENT PROCESS

Løsninger for å automatisere dokumentflyten din betyr mer effektive prosesser og kosteffektive løsninger samt sikrer at data blir korrekt behandlet. Et eksempel på dette er elektronisk fakturahåndtering som hjelper deg erstatte sene betalinger, forsvunne fakturaer og en slitsom håndtering med en smidig og automatisert løsning som forbedrer de interne prosessene og relasjonene med både kolleger og leverandører.

Skye har dybdekompetanse på dette området og har lenge levert systemer basert på verktøy som Readsoft Invoices, et verktøy mange mener er den beste løsningen på markedet.

Vi tar gjerne en prat med deg om hvordan vi kan hjelpe deg automatisere og effektivisere dine prosesser, herunder dokumentflyten.

READSOFT ONLINE

READSOFT ONLINE

Readsoft Online har en fleksibel automatisk datafangst og arbeidsflyt for leverandørfakturaer. Skyløsningen integreres sømløst med en rekke ERP-systemer og andre spesialsystemer. Med avansert teknologi som forenkler bruken, raffinert forretningslogikk og områdespesifikk kunnskap for effektivt å fange opp data fra fakturaer.

Prosessen baseres på at fakturaer blir først skannet, lastet opp eller sendt direkte til Readsoft Online. Verifikasjon utføres enten av sluttbrukeren , eller levert som en tjeneste. Etter fakturaer blir bekreftet, blir de automatisk rutet til et brukervennlig godkjenning arbeidsflyt.

Skye hjelper deg ta systemet i bruk og optimalisere prosessene.