SAP

Skye og SAP hjelper deg å effektivisere prosessene , noe som gir deg muligheten til å bruke levende data til å forutsi kundetrender – i sanntid – for hele virksomheten .

Organisasjoner opplever i dag økende kompleksitet i oppgaveutførelse. Uadressert kan dette forringe arbeidsmiljøet. Løsninger fra SAP kombinert med kompetansen fra Skye setter «forenkling» på agendaen og hjelpe folk å fokusere på det som virkelig har betydning. Data-tilgjengelighet, forenklede brukergrensesnitt, sømløs tilpasning av IT-system til dine prosesser og bedre utnyttelse av programvare er noen av elementene vi konsentrerer oss om.

For ytterligere informasjon, kontakt Lars Torp, (+47) 982 24 901 for en spennende prat om muligheter.

Gå til SAP hjemmeside

SAP HANA

SAP HANA er en i-minne-plattform som gjør det mulig å innhente og analysere data i sanntid. Plattformen kan settes opp på firmaets eget utstyr eller kjøpes via nettskyen. Plattformen gjør det mulig å akselerere forretningsprosesser, levere mer intelligens og forenkle IT-miljøet.

SAP HANA kombinerer en ACID-kompatibel database med applikasjonstjenester, høyhastighets analyse og fleksible datafangst-verktøy på en i-minne plattform. Det vil si at SAP HANA lagrer og henter data som brukes av applikasjoner, fra minnet, og oppnår derfor svært høye hastigheter på oppgavene.

Plattformen kan også fungere som en moderne varehus ved å integrere data fra en rekke datakilder med levende transaksjonsdata for å levere sanntids innsikt, tekstsøk og analyse, prediktiv analyse og databehandling og analyse. Den støtter utvikling og utrulling av nye forretningsapplikasjoner som utnytter data fra den digitale motorveien, og kan utnytte avansert databehandling. Plattformen hjelper deg med å få dypere innsikt fra «Big data» og «Internet of Things», med enestående hastighet.

Plattformens unike muligheter utnyttes allerede av en rekke av dine konkurrenter og SAP utnytter mulighetene ved å bygge smarte applikasjoner som drar nytte av plattformens funksjoner; eksempelvis SAP Business Suite, SAP S/4HANA, SAP HANA Vora og SAP BW/4HANA.

SKYE var tidlig ute med bruk av HANA og har levert installasjoner og tilpasninger basert på HANA i lengre tid.

Ved hjelp av mulighetene i plattformen hjelper vi deg sette opp akselererte transaksjoner og forbedret og analytisk behandling av dine data som er samlet i minnet på plattformen.

Vi utnytter plattformens mulighet for å støtte mer smidig utvikling ved å lage applikasjoner til deg som er basert på moderne prinsipper. SAP HANA kan utføre tekst , prediktive, grafisk, streaming og seriell behandling av store mengder data i minnet for å levere enestående innsikt ved hjelp av en enkelt plattform .

Basert på dine behov bygger vi integasjoner mot eksisterende systemer for rask tilgang og analyse av data fra flere datakilder, for bredere innsikt. Vi leverer systemer sammen med SAP som har høy tilgjengelighet , gjenoppretting, skalerbarhet og sikkerhetsfunksjoner for å sikre kontinurlig drift uten avbrudd.

Skye + SAP = GREAT

For ytterligere informasjon, kontakt Peter Jacobsen, (+47) 982 24 945.