SAP

Skye og SAP hjelper deg å effektivisere prosessene , noe som gir deg muligheten til å bruke levende data til å forutsi kundetrender – i sanntid – for hele virksomheten .

Organisasjoner opplever i dag økende kompleksitet i oppgaveutførelse. Uadressert kan dette forringe arbeidsmiljøet. Løsninger fra SAP kombinert med kompetansen fra Skye setter «forenkling» på agendaen og hjelpe folk å fokusere på det som virkelig har betydning. Data-tilgjengelighet, forenklede brukergrensesnitt, sømløs tilpasning av IT-system til dine prosesser og bedre utnyttelse av programvare er noen av elementene vi konsentrerer oss om.

For ytterligere informasjon, kontakt Lars Torp, (+47) 982 24 901 for en spennende prat om muligheter.

Gå til SAP hjemmeside

SAP HANA

SAP HANA

SAP HANA er en i-minne-plattform som gjør det mulig å innhente og analysere data i sanntid. Plattformen kan settes opp på firmaets eget utstyr eller kjøpes via nettskyen. Plattformen gjør det mulig å akselerere forretningsprosesser, levere mer intelligens og forenkle IT-miljøet.

SAP HANA kombinerer en ACID-kompatibel database med applikasjonstjenester, høyhastighets analyse og fleksible datafangst-verktøy på en i-minne plattform. Det vil si at SAP HANA lagrer og henter data som brukes av applikasjoner, fra minnet, og oppnår derfor svært høye hastigheter på oppgavene.

Plattformen kan også fungere som en moderne varehus ved å integrere data fra en rekke datakilder med levende transaksjonsdata for å levere sanntids innsikt, tekstsøk og analyse, prediktiv analyse og databehandling og analyse. Den støtter utvikling og utrulling av nye forretningsapplikasjoner som utnytter data fra den digitale motorveien, og kan utnytte avansert databehandling. Plattformen hjelper deg med å få dypere innsikt fra «Big data» og «Internet of Things», med enestående hastighet.

Plattformens unike muligheter utnyttes allerede av en rekke av dine konkurrenter og SAP utnytter mulighetene ved å bygge smarte applikasjoner som drar nytte av plattformens funksjoner; eksempelvis SAP Business Suite, SAP S/4HANA, SAP HANA Vora og SAP BW/4HANA.

SKYE var tidlig ute med bruk av HANA og har levert installasjoner og tilpasninger basert på HANA i lengre tid.

Ved hjelp av mulighetene i plattformen hjelper vi deg sette opp akselererte transaksjoner og forbedret og analytisk behandling av dine data som er samlet i minnet på plattformen.

Vi utnytter plattformens mulighet for å støtte mer smidig utvikling ved å lage applikasjoner til deg som er basert på moderne prinsipper. SAP HANA kan utføre tekst , prediktive, grafisk, streaming og seriell behandling av store mengder data i minnet for å levere enestående innsikt ved hjelp av en enkelt plattform .

Basert på dine behov bygger vi integasjoner mot eksisterende systemer for rask tilgang og analyse av data fra flere datakilder, for bredere innsikt. Vi leverer systemer sammen med SAP som har høy tilgjengelighet , gjenoppretting, skalerbarhet og sikkerhetsfunksjoner for å sikre kontinurlig drift uten avbrudd.

Skye + SAP = GREAT

For ytterligere informasjon, kontakt Peter Jacobsen, (+47) 982 24 945.

BUSINESS SUITE

SAP BUSINESS SUITE

«Stadig kortere beslutningsprosesser skaper et behov for raskere innhenting, analyse og handling. SAP Business Suite på SAP HANA svarer på dette ved å kombinere transaksjonsprosesser og analyse på én enkelt sanntidsplattform. Integrasjonen fjerner forsinkelser som oppstår når informasjon ligger i ulike systemer. Dette gjør at ansatte kan ta bedre taktiske, operasjonelle og strategiske beslutninger basert på oppdaterte data», sier Henry Morris, senior vice president for IDCs globale forskningsgrupper for Software, Services, Big Data og Sales and Marketing.

SAP gjør, med sin Business suite, det mulig for bedrifter og organisasjoner å planlegge, utføre, rapportere og analysere basert på sanntidsdata som er umiddelbart tilgjengelig.  Dette er drivende for innovative prosesser og raskere beslutninger i en stadig mer konkurransedrevet verden.

SAP tilbyr optimaliserte funksjoner innen en rekke områder, i systemet. Disse baseres på SAP sin samlede kompetanse og omfatter analyse-, rapporterings- og regnskapsfunksjoner.

Gjennom muligheten i underliggende plattform kan analyse og omsetning av sanntidsinformasjon umiddelbart gjøres om til verdiskapende leveranser.

Skye med sine kompetente og erfarne konsulenter på alle nivåer innen SAP, vil gjerne gjøre deg i stand til å møte denne fremtiden.

Vi har lang erfaring med HANA plattformen og SAP sine systemer som kjører på den, inkludert Business Suite og er her for å hjelpe deg utnytte mulighetene.

Skye + SAP = GREAT

For ytterligere informasjon, kontakt Peter Jacobsen, (+47) 982 24 945.

SAP CLOUD PLATFORM

SAP CLOUD PLATFORM

SAP leverer skytjenester på SAP Cloud Platform (SCP) teknologien i alle de tre hovedkategoriene skybaserte tjenester;  Applikasjoner (SaaS), Plattform (PaaS) og Infrastruktur (IaaS).

Skytjenester gjør det mulig å eliminere kostdrivere som servere og databasesystemer. I stedet introduseres forutsigbare kostnader hvor man kjøper det en trenger fra en leverandør og oppnår fleksibilitet ved skalerbarhet, kostnadsstyring da en bare betaler for det en trenger , tilgjengelighet gjennom aksess til systemet fra hvor-som-helst når-som-helst og forenkling av driften ved at IT-avdelingen slipper drift og operasjon av servere og programvare.

Eksempler på SAP applikasjoner i skyen er SAP SuccessFactors HR Solutions, SAP S/4HANA Finance, SAP Business One Cloud, SAP BusinessObjects Cloud for Analytics. Plattformen som er tilgjengelig er SAP Cloud Platform og på infrastruktursiden er tjenesten SAP HANA Enterprise Cloud (HEC).

SAP har 110 mill brukere på sine skytjenester og har etablert over 40 store datasentre over store deler av verden. Her tilbys tjenestene over Public, Private eller Hybrid sky/cloud slik at en selv velger sikkerhetsnivå og tilgjengelighet.

Skye hjelper deg utnytte de enorme mulighetene som SAPs skytjenester gir deg. Vi har erfaringen og kompetansen som skal til for å kunne hjelpe deg velge den løsning som passer best for deg og tilpasse prosesser eller tjenester for å best utnytte mulighetene. Våre medarbeidere kan delta i eller lede, arbeidet med tilpasning og implementering samt de fleste roller knyttet til å ta i bruk SAP skytjenester.

Skye + SAP = GREAT

For ytterligere informasjon, kontakt Peter Jacobsen, (+47) 982 24 945.

ANALYTICS

SAP ANALYTICS

Analyser dine forretningsdata for å finne sammenhenger og styringsinformasjon.

SAP har analyseproduktene som kan hjelpe deg med analysere forretningsdata for å beskrive, forutsi og forbedre din forretningsdrift , anbefale handling og veilede beslutningstaking .

Lås opp den virkeligeverdien i data – og kjøre smartere beslutningsprosesser – med SAP forretningsanalyse programvare. SAP Business Analytics portefølje tilbyr en enkel, men omfattende plattform for business intelligence ( BI) , prediktiv analyse , enterprise performance management ( EPM ) , og styring , risiko og compliance ( GRC ) .

Skyes medarbeidere har svært lang fartstid innen fagområdet som inkluderer produktene fra SAP for analyse av tilgjengelige data.

Vi har erfaring med alle deler av livsløpet til denne type programvare og deltar gjerne på din ferd mot smartere forretningsdrift.

Skye + SAP = GREAT

For ytterligere informasjon, kontakt Peter Jacobsen, (+47) 982 24 945.