Nyansatt trainee data scientist

Skye Solutions vokser videre og har gleden av å ønske Tobias Foslid velkommen i familien. Han begynner som trainee data scientist.

Tobias har akkurat fullført sin master i statistikk og har bachelor i matematikk. Han begynner 20. juni og vil være en del av vårt analyseteam.

Hjertelig velkommen til Skye!