Partnere

Skye hjelper bedrifter å ta i bruk IT-verktøy for å løse sine problemstillinger og velger partnere ut fra behov våre kunder har. Felles for våre leveranser er høy kvalitet og innovative løsninger, og våre partnervalg gjenspeiler dette. Vi velger også partnere som har et fremoverlent syn på utvikling av produktene sine, men som samtidig er pålitelig, fokusert og leveransedyktige. Våre kunder har høye forventninger til Skye og vi tilsvarende høye forventning til våre partnere.