Skye personvernerklæring Web

Webredaktøren har det daglige ansvaret for Skyes behandling av personopplysninger på Skye.no og skyeconsulting.se, med mindre annet er eksplisitt oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personalopplysninger i forbindelse med tjenestene, for eksempel gjennom kontaktskjema eller direkte epost til oppgitte kontaktpersoner. Behandlingsgrunnlaget er SAMTYKKE som gis ved aktiv handling fra besøkende, med mindre annet er spesifisert.

New Element AS er Skyes databehandler, og er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet samt er vår driftsleverandør for begge websider.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av eget nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Skye og New Element som har tilgang til opplysningene som samles inn. Med unntak av kontaktskjema som aktivt sendes inn av besøkende, er det kun bruk av logger og cookies for trafikkanalyser.

En egen databehandleravtale er påkrevd i forholdet mellom Skye og New Element.

Nettstatistikk

Skye samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på våre websider Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b. Vi benytter disse til trafikkanalyse og henter ikke inn personopplysninger gjennom cookies.
Brukere av våre websider informeres om dette ihht lovverket. Mer om cookies kan man finne hos f.eks nettvett.no.

Søk

Skye kan lagre informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i søkeverktøyet. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i en egen database, og de blir bare lagret i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

Kontaktskjema

Brukere av kontaktskjema må aktivt bekrefte innhenting av og lagring av kontaktinformasjonen deres. Samtykket er tidsavgrenset til 90 dager hvorpå informasjonen slettes dersom saksbehandling ikke pågår eller det er behandlingsgrunnlag for videre behandling. Ingen personinformasjon logges på websiden eller i underliggende servere der.

Informasjonen i kontaktskjema oversendes til vår O365 Exchange server i form av en epost som behandles av ansvarlige for mailboksene i Norge og Sverige.

Deling via sosiale medier

Våre websider har mulighet til å dele våre sider via sosiale medier. Skye lagrer ikke informasjon om hvem som har delt informasjonen, men lagrer IP adresser uten sammenstilling med andre opplysninger som kan identifisere bruker.