IBM MAXIMO ASSET MANAGEMENT @ KONGSBERG TEROTECH

 

Terotech

IBM Maximo Asset Management @ Kongsberg Terotech

Kongsberg Terotech er en en ledende og utførende service- og vedlikeholdsbedrift, med hovedkontor i Kongsberg. Selskapet leverer vedlikeholdstjenester for industrielt utstyr og komponenter, med et særlig fokus på fly- og forsvarsindustrien. Dets 60 ansatte leverer et bredt spekter av mekaniske, elektriske, programvare og systemer engineering tjenester på tvers av en portefølje av komplekse, høy verdi eiendeler, herunder F35 jagerfly og jetmotorer for kommersielle fly. Selskapet implementerte IBM Maximo Asset Management ved hjelp av Skye AS og IBM.

“With Skye and IBM, we’re confident that we will reach heights of productivity that will keep our competitive edge sharp for years to come.” Jarle Gjøsæther, CEO, Kongsberg Terotech

For å styrke sin konkurransefortrinn i en globalisert økonomi, streber Kongsberg Terotech å drive så effektivt som mulig-men manuelle forvaltningsprosesser begrenset sin produktivitet. Systemer for effektivisering av ressursbruk og automatisering av prosesser er nødvendig for å holde kostbasen nede. Kongsberg Terotech valgte IBM Maximo Asset Management system som system.

Skye var IBM partneres som gjennomførte implementeringen med fokus på å automatisere manuelle og papirbaserte oppgaver, samt levere arbeidsflyt og sanntidsdata til brukerne gjennom tilpassede brukergrensesnitt.Selskapet oppnår økt effektiviteten, åpenhet og kvalitet på service for kundene. Prediktiv analyse vil gjøre selskapet i stand til å gå over til forebyggende vedlikehold, redusere kostnadene ytterligere.

Se vårt CaseStudy for detaljer om hvordan Skye hjalp Kongsberg Terotech oppnå en suksessfull migrering