ECC MIGRATION TO SAP BUSINESS SUITE ON HANA

Pharmaq

ECC migration to SAP Business suite on HANA

PHARMAQ er et av verdens ledende farmasøytiske selskaper innen akvakultur-området og er en del av verdens ledende selskap for dyrevelferd, Zoetis. For et selskap av denne størrelsen og med deres behov for riktig beslutningsunderlag i driften, er det nødvendig å ha de beste verktøyene for å møte sine krav. PHARMAQ så derfor behovet for å modernisere sine forretningsverktøy og oppgradere til siste generasjon av SAP verktøy, fra ECC til SAP Business Suite for HANA. Skye var en naturlig samarbeidsparter i prosjektet siden selskapet var tidlig ute med å se fordelene i HANA plattformen.

Prosjektet hadde til hensikt å migrere selskapet fra ECC til Business Suite og samtidig utforske og gjennomføre optimalisering av prosesser og automatisere der mulig. Det var ønskelig med modernisering, økt effektivitet og bedre kvalitet samt forbedre brukeropplevelse og rapporteringsmuligheter.

I løpet av 5 måneder i 2015 ble det etablert en mer oversiktlig og mer effektivt utnyttet serverplattform som muliggjør bedre utnyttelse av ressursene. Det ble etablert og tatt i bruk, et bedre og raskere system for datavisualisering og sanntids analysering av data. I tillegg følger nå PHARMAQ SAP sin roadmap ved å benytte SAP HANA som sin hovedplattform, og sikrer således en enklere veg mot optimalisering av sin forretningsprogramvare. Migreringen er første steg mot en enklere data modell basert på moderne verktøy og bedret brukergrensesnitt.

Se vårt Whitepaper for detaljer om hvordan Skye hjalp PHARMAQ oppnå en suksessfull migrering