Skye har satt sammen en løsning og et konsept som kick-starter testing og innovasjon på en billig og enkel måte. Løsningen består av en ferdig konfigurert boks  (maskin-  og programvare) som kan samle data fra de fleste datakilder med verktøy på toppen som tilrettelegger for analyse for bedriftens brukere.
Løsningen er basert på SAP HANA plattform som er markedsledende på sanntidsanalyse og in-memory computing. Skye SAP HANA Express gjør det enkelt og kostnadseffektivt å komme i gang med markedets beste løsning.

In memory database: Alle data blir komprimert og lagres i minne. Dette gir hastigheter som overgår andre lignende løsninger i markedet.  Vi har eksempler på tunge SAP rapporter som har gått fra 5 minutter til 5 sekunder å kjøre, og på data som har blitt komprimert fra 8 GB til 270 MB.

Data modellering: Data som er lastet inn på SAP HANA kobles sammen og tilpasses til ulike forretnings behov ved hjelp av modellering. Disse modellene kan benyttes av alle ledende verktøy på markedet, slik som Qlik,Tableau, Power BI  eller Excel. Denne muligheten for mer smidighet i forhold til tradisjonell ETL jobber. Datamodellene visker ut skillene mellom de ulike siloene og man kan få innsikt på tvers av systemene

Smart data Access: SAP HANA kan benytte data i omkringliggende databaser ved bruk av smart data Access. Brukere av HANA vil oppleve at informasjonen hentes fra HANA, men de ligger fysisk på andre systemer og hentes til HANA ved behov.

Smart data Integrator: SAP HANA server kan laste inn data fra en mengde kilder, alt fra Excel regneark til twitter er støttet. Med smart data integrator kan data i eksterne systemer lett integreres med intern data.

Søk: All informasjon i SAP HANA er søkbar, samt støtte for Fuzzy søk der man kan søke etter data som ligner på det man skrev inn.

Text analyse: Text analyse kan benytte på strukturert og ikke strukturert informasjon som er lagret på HANA. Man kan laste inn Word, PDF eller andre dokumenter som inneholder tekst slik at HANA kan tyde teksten basert på standard ordbøker, eller egenutviklede ordbøker for ulike forretnings områder.

Prediksjon: SAP HANA server har mulighet for å kjøre prediktive modeller som er utviklet av andre verktøy. Data behøver da ikke flyttes ut av HANA server for å kunne benyttes i modeller. Det er også støtte for R, slik at R script kan kjøres med HANA fart.

Geo spatial: Har man data som inneholder geografisk informasjon, kan denne informasjon benyttes til å utføre avanserte geografiske beregninger. Man kan også definere geografiske områder, slik at hendelser i disse områdene får riktig oppmerksomhet.

Graph database: Se sammenheng i store datamengder, der man visuelt kan se hvordan data henger sammen for å avdekke mønstre. Dette er mye brukt av politi og toll for å avdekke relasjoner mellom personer og hendelser.

Applikasjons server (HTML5 og Java): SAP HANA Express kommer med en applikasjons server, der man bygger web applikasjoner som er integrert med data på HANA serveren. Applikasjoner kan også benytte alle tidligere nevnte funksjoner og presentere beriket informasjon i et en webside.

Ta kontakt med Cecilie Eckhardt, cecilie@skye.no for en uforpliktende prat for din virksomhets mulighet for en kick start av SAP Hana.