I april startet Jon Espen Kleven i Skye. Jon Espen kommer fra CirkelK, hvor han de siste årene har vært Innkjøpsdirketør. Han har bl.a. ledet CirkleK sitt Ariba prosjekt.

Jon Espen har solid global erfaring med prosjektstyring, endringsledelse, outsourcing, innkjøpsprosesser, compliance, risikoanalyse og ledelse.