SKREDDERSYDD SAP LØSNING FOR OPPDRETTSNÆRINGEN SOM BÆREBJELKE FOR KONTROLL OG EFFEKTIVISERING

– Et helintegrert system som dekker hele verdikjeden, det gir kontroll på alle prosesser og alle kostnader knyttet til hele verdikjeden, som igjen bidrar til effektivisering og lavere produksjonskost. Denne SAP løsningen er spesialtilpasset oppdrettsnæringen, den er velutprøvd, i drift i dag og kan enkelt implementeres.

Norsk oppdrettsbransje opplever gode tider med høy laksepris, og god markedstilgang. Myndighetene støtter bransjens utvikling og markedet får ikke nok av norsk oppdrettslaks. Fiskeoppdrett har også en viktig rolle i global matproduksjon i en verden med stadig flere munner å mette. Samtidig opplever bransjen en stadig økning i produksjonskost per kg. Det synes å være et markant potensiale for kostnadsreduksjon i hele bransjen. Kiloprisen ved salg  er per. dato høy, kronen er lav, så marginen er høye til tross for en høy økning av produksjonskostnader de siste årene. Det er viktig for bransjen å få god oversikt over kostnadene for å kunne gjennomføre effektiviseringstiltak uten at det går ut over innovasjonsgrad.

Skye har i mange år vært rådgiver for, og leverandør av integrerte systemer for  virksomheter innen industri, produksjon, handelsvirksomheter og i offentlige virksomheter (NSB, Flytoget, Power, Yara og Hydro). Vi tror oppdrettsnæringen kan lære mye av andre globale industri virksomheter. Skye tilbyr et system basert på en SAP løsning som er spesialtilpasset for oppdrettsnæringen, løsningen er godt utprøvet og i drift hos fiskeoppdrettsselskap i Kroatia og kan enkelt implementeres.

SAP løsningen er en integrasjonsplattform hvor alle bedriftens aktiviteter/arbeidsprosesser, fra store investeringer til innkjøp av innsatsfaktorer, salg av tjenester og produkter til operativ drift og kvalitets oppfølging legges inn i ett og samme system uavhengig av hvor i produksjonsprosessen du er – fra yngel til ferdig produkt. Dette sikrer god kontroll som gjør at ressursene til enhver tid optimaliseres.
SAP løsningen dekker i alle legale krav i de fleste land og dokumentasjonskrav som er spesifikke for bransjen, den bidrar også enkelt til å fremskaffe alle ønskede styringsrapporter og myndighetsrapportering.

Et slikt system gir deg:

  • Stålkontroll på alle aktiviteter og prosesser i bedriften til enhver tid, uavhengig av hvilken del av produksjonsprosessen det gjelder og hvilket anlegg.
  • Planlagte versus reelle kostnads-analyser gjennom hele produksjonsprosessen i nå-tid.
  • Full kontroll på produksjonskostnadene gjennom hele produksjonsprosessen.
  • Kostnadsallokering av indirekte kostnader (alle aktiviteter i alle deler av produksjonsprosessen: fôr, vedlikehold, behandlinger, transport, strøm osv).
  • Oversikt over dødelighet, sykdom osv gjennom hele produksjonsprosessen.
  • Oversikt over alle anleggsmidler til enhver tid.
   • Utstyr på land og i vann, merder, nett, verktøy, sensorer, maskiner, båter osv.
   • Vedlikehold planlagt og ad hoc, alt fra renhold, til reparasjon av utstyr.
   • Lokalisering av utstyr som er i bruk eller står på lager.
  • Tilpassede rapporter for oppfølging og analyse, noen eksempler:
   • Fôringsgrad
   • Dødlighet (volum og årsak)
   • Sykdom
   • Slaktevekt
   • Graderings-oversikt
   • Daglig/ukentlig vekst i forhold til planlagt
   • Oppdrettsdager pr fisk
   • MTB optimalisering
   • Kvalitetsrapporter
   • Produksjons per kg i sann tid
   • Dekningsgrad rapporter på dag og uke basis på ønsket nivå
   • Reklamasjons-analyser

Rapportene kan legges som planlagt versus actual og med så mye historisk data som ønsket for sammenligning. Det kan også legges opp til analyser på tvers av de forskjellige anleggene.

En system implementering kan virke ressurskrevende og skremmende – og det er naturlig å spørre seg om det er verdt det da dagens systemer fungerer tilfredstillende. Men det er likeså viktig å spørre seg om dagens system er rigget for (morgen)dagens krav til lavere produksjons kostnader og økt krav til innovasjon. For å kunne videreutvikle og innovere i bransjen vil kontroll og tilgang til data være avgjørende sammen med riktige analyser og bruk av dataene. Med en hel-integrert løsning vil fiskeoppdrettsnæringen være bedre rustet til å sikre seg de beste hodene fremover ved å sørge for å virksomhetene tilbyr sine ansatte de beste verktøyene. Som i mange andre bransjer er Fiskeoppdrettsnæringen avhengig av å tiltrekke seg de skarpeste hodene, det er fremtidens største konkurransefortrinn!

Skye går alltid «all inn» i sine prosjekter med dedikerte kompetente folk som setter sin stolthet i å levere ihht avtalt tid og pris. Referanser fra fiskeoppdrett eller andre virksomheter etter forespørsel. Ta kontakt med Cecilie Eckhardt (+47 982 24 918) for en uforpliktende prat om du vil høre mer om dette.