Tjenester

Skye tilbyr et vidt spekter av tjenester som tilpasses dine behov av våre kompetente medarbeidere.

Våre tjenester er under stadig utvikling og baseres på elementer av forretningsanalyse, prosjektstyring, applikasjonstilpasning, utvikling, prosessoptimalisering og opplæring.